Loading...
Menu

Gamla väderkvarnar

Home / Gamla väderkvarnar
Referenser, bibliography
Transformator | 12 May

Auvo Hirsjärvi, Rex Wailes. Finnish Mills, Part I: Watermills, Part II Mamsel or Smock mills, Part III Hollow Post Mills and Part IV:

Read More
Gamla väderkvarnar i Finland
SH | 10 April
Gamla väderkvarnar i Finland, Kirsti Horn (2017) De gamla väderkvarnarnas betydelse som monument för jordbruk, industri, teknik och arkitektur har
Read More
650 gamla väderkvarnar; Kirsti Horn (2017)
SH | 10 April

I Finland finns det ca 650 gamla bevarade allmogeväderkvarnar.  Mot slutet av 1800-talet räknar man att det har funnits t.o.m.

Read More
Radioprogram om de åländska kvarnmästarna Alf Berglund och Peter Karlsson 14 februari, 2017
SH | 14 February

Radioprogram om de åländska kvarnmästarna Alf Berglund och Peter Karlsson 14 februari, 2017… Peter Karlsson och Alf Berglund vet hur

Read More