Loading...
Menu

FIXA VÄDERKVARNEN! – praktiska exempel

Home / Gamla väderkvarnar / FIXA VÄDERKVARNEN! – praktiska exempel

Väderkvarnar kan repareras på många sätt men för att bevara deras kulturhistoriska värde vore viktigast att låta bli att byta ut fungerande delar i dem. Därtill är det väsentligt att tillämpa traditionella arbetsmetoder och följa modeller från liknande gamla kvarnars originaldetaljer i fall föregående reparationer har misslyckats. Fotorapporterna 2, 3 och 4 från bygget på Västergård i Tennäs, Pargas, presenterar vad reparationsarbetet av några viktiga byggnadsdelar innebär specifikt i den typens stubbkvarn som finns i skärgården och på sydvästra kusten i Finland. Fotorapporterna 5 och 6 behandlar reparationen och rekonstruktion av en holkkvarn; Exemplet är Notö kvarn på Söderlångvik gård på Kimitoön. Fotorapport 7 illustrerar frågor kring utbyte av vingar. Som exempel finns Alitalo kvarn på Luonnonmaa, Nådendal, Eriksnäs kvarn i Sibbo och Notö kvarn på Söderlångvik på Kimitoön. De presenterade reparationsprinciperna kan givetvis tillämpas på andra kvarnar – men alltid på deras villkor och på grund av deras unika formgivning och historia. Några råd för underhåll kompletterar presentationerna som riktar sig till både kvarnägare och byggare som anlitas till reparationsarbetet.

Nytt fundament till en skärgårdskvarn; FIXA VÄDERKVARNEN! /nr 2; Kirsti Horn 15.1 2021 (PDF, 13.2 MB) … en stubbkvarns grundkonstruktion eller fot ställer många krav på byggarens förmåga att förstå och följa traditionella lösningar samtidigt som han utnyttjar moderna maskiner. Västergård kvarn i Tennäs, Pargas. Text och foto: Kirsti Horn.

Reparation av en skärgårdskvarns konstruktion och maskin; FIXA VÄDERKVARNEN! /nr 3; Kirsti Horn 15.1.2021 (PDF, 6.9 MB) … i denna del beskrivs hur kvarnbyggmästare Karlsson förnyar nedre bjälklaget och byter ut drivaxeln på Västergård kvarn i Tennäs, Pargas. Text och foto: Kirsti Horn.

Nya vingar till en skärgårdskvarn; FIXA VÄDERKVARNEN! /nr 4; Kirsti Horn 15.1 2021 (PDF, 18.8 MB) … traditionella vingar monteras på traditionellt sätt av kvarnbyggmästare Karlsson på Västergård kvarn i Tennäs, Pargas. Text och foto: Kirsti Horn.

Rekonstruktion av Notö holkkvarn på Söderlångvik; FIXA VÄDERKVARNEN! /nr 5; Kirsti Horn 22.11.2022 (PDF, 2.1 MB) … här var det uppenbart att radikala ingrepp var nödvändiga. Det övre kvarnhuset transporterades till kvarnbyggmästare Karlssons verkstad som modell för rekonstruktion, dvs. byggandet av en kopia! Notö kvarn på Söderlångvik gård, Kimitoön. Text och foto: Kirsti Horn.

Löparen, liggaren och nålen i Notö kvarn; FIXA VÄDERKVARNEN! /nr 6; Kirsti Horn 22.11.2022 (PDF, 6.9 MB) … i detta avsnitt får vi se kvarnens hjärta, kvarnstenarna, och alla delar av maskineriet som behövs för att få den övre att snurra. Notö kvarn på Söderlångvik gård, Kimitoön. Text och foto: Kirsti Horn.

Montering av vingar; FIXA VÄDERKVARNEN! /nr 7; Kirsti Horn 22.11.2022 (PDF, 7.8 MB) … utbyte av vingar är den vanligaste reparationsåtgärden på en väderkvarn. Hur skall man gå tillväga vad gäller form och monteringsteknik? Alitalo kvarn i Nådendal, Eriksnäs kvarn i Sibbo och Notö kvarn på Kimitoön står som tre olika exempel. Text och foto: Kirsti Horn.