Loading...
Menu

Introduktion: Gamla väderkvarnar i Finland

Home / Gamla väderkvarnar / Introduktion: Gamla väderkvarnar i Finland

Denna webbsajt har etablerats för att fungera som underlag för spridande av all slags information gällande finska vädekvarnar. De är över 700 i antal och ungefär hälften av dem finns på svenskspråkiga orter. Målet med sajten är att bidra till bevarandet av våra väderkvarnar i kulturlandskapet. Till det behövs god kommunikation och byggpraxis samt expertis inom kvarnteknik och gammalt hantverk. Ämnet – de små träkvarnarna – är knappt behandlat i litteraturen i Finland. Ändå vore det intressant och nyttigt för ägare till väderkvarnar, reparationsbyggare, konservatorer, forskare och givetvis även allmänheten att lära sig om kvarnarnas lokala eller allmänna historia och tradition, för att inte nämna deras arkitektur, teknik, speciella underhåll och reparation. På sajten behandlas väderkvarnarnas stora betydelse och deras bevarande genom artiklar på tre spårk och med hjälp av faktablad och bildrapporter som varierar beroende på språket. Vid behov skall översättningar av central information publiceras vartefter den kommer ut.

Gamla väderkvarnar i Finland

Du är välkommen att delta i utbyte och befrämjande av kunskap om väderkvarnar i trä med en kort tryckbar artikel, foton, historia, konditionsrapport, goda tips eller annan information gällande din kvarn eller en som du håller på att reparera. Ta kontakt! Kirsti Horn, Architect, AA Dipl., +358 40 5540 950, kirsti.horn@gmail.com

461
stubbkvarnar, stolpkvarnar, fotkvarnar
67
holkkvarnar
71
hättkvarnar, holländare

Det finns tre typer av väderkvarnar i Finland. Av varje väderkvarnstyp i Finland finns det lokala variationer beroende på byggnadstekniken som även reflekteras i arkitekturen. Dessutom finns det olika former av vingar i olika delar av landet. De traditionella finska väderkvarnarna, inclusive maskinen, är byggda för hand av inhemska träslag, och varje kvarn är olika. Endast de delar av kvarnen som är mest utsatta för slitage är gjorda eller förstärkta av handsmitt järn.

Stubbkvarnen är den äldsta typen, som byggdes allt sedan 1400-talet ända till 1900-talet. Den äldsta, som finns kvar, är byggd i början av 1700-talet. Holkkvarnen, som var känd redan på 1600-talet i Sverige, representerar följande skede i utvecklingen. De äldsta finska holkkvarnarna härstammar från början av 1800-talet. Mamsellkvarnarna (hättkvarnarna) representerar det sista skedet i utvecklingen. De största av dessa har två eller tre par stenar och däför även ett mera komplicerat maskineri. Ändå är också dessa maskiner byggda för hand och till största delen av trä.

Väderkvarnarnas värde

Väderkvarnaras kulturhistoriska värde baserar sig på många aspekter. För det första, bör man konstatera att det finns mycket få över 100 år gamla byggnader i Finland. Väderkvarnarna representerar utvecklinen inom jordbruket, byggnadskulturen och industrialismen. Väderkvarnarnas värde finns även i deras roll i kulturlandskapet. De speciellt formade byggnaderna på blåsiga slätter, kullar och stränder är viktiga landmärken.

Timmermannens, smedens och snickarens skicklighet förenas på ett genialt sätt i dessa maskiner. Som kontrast till Central-Europas stora industrikvarnar bildar Finlands små väderkvarnar, tillsammans med kvarnarna på Östersjöns stora nordliga öar, en unik och intressant grupp på vindkrafttraditionens världskarta. Varje historiska kvarn som finns kvar är värd att bevaras som bevis på maskinteknikens, jordbrukets och arkitekturens utveckling.