Loading...
Menu

FIXA VÄDERKVARNEN! nr 2, 3, och 4 – reparation av en skärgårdskvarn

Home / Gamla väderkvarnar / FIXA VÄDERKVARNEN! nr 2, 3, och 4 – reparation av en skärgårdskvarn

Väderkvarnar kan repareras på många sätt men för att bevara deras kulturhistoriska värde vore viktigast att låta bli att byta ut fungerande delar i dem. Därtill är det väsentligt att tillämpa traditionella arbetsmetoder och följa modeller från liknande gamla kvarnars originaldetaljer i fall föregående reparationer har misslyckats. Rapporterna 2, 3 och 4 från bygget på Västergård i Tennäs, Pargas, presenterar vad reparationsarbetet av några viktiga byggnadsdelar innebär specifikt i den typens stubbkvarn som finns i skärgården och på sydvästra kusten i Finland. Principerna kan dock tillämpas även på stubbkvarnar med andra konstruktionsprinciper. Några råd för underhåll kompletterar presentationerna som riktar sig till både ägare av skärgårdskvarnar och byggare som anlitas för deras reparation.

Nytt fundament till en skärgårdskvarn; FIXA VÄDERKVARNEN! /nr 2; Kirsti Horn 15.1 2021 (PDF, 15 MB) … Reparation av stubbkvarnen på Tennäs Västergård, Pargas — kvarnmästare Peter Karlsson, som uppträder i bildserien, har reparerat många väderkvarnar på sin hemort Åland. Under de senaste åren har han utvidgat sin verksamhet till Åbo skärgård samt kustområden i Egentliga Finland och Nyland. Peter Karlsson har gått i lära hos kvarnmästare Alf Berglund som har reparerat över hundra åländska väderkvarnar. Arkitekt Kirsti Horn forskar i finska historiska väderkvarnar. Målet med att sprida kunskap om dem är att de bevaras på bästa möjliga sätt.

Denna presentation hör till serien FIXA VÄDERKVARNEN! som publiceras på webbsajten www.gamlavaderkvarnar.fi | Den finska versionen MITEN TUULIMYLLY KORJATAAN finns på adressen www.vanhattuulimyllyt.fi

Reparation av en skärgårdskvarns konstruktion och maskin; FIXA VÄDERKVARNEN! /nr 3; Kirsti Horn 15.1.2021 (PDF, 8 MB) … i denna del beskrivs hur kvarnbyggmästare Karlsson förnyar nedre bjälklaget och byter ut drivaxeln på Västergård kvarn i Tennäs, Pargas. Text och foto: Kirsti Horn.

Nya vingar till en skärgårdskvarn; FIXA VÄDERKVARNEN! /nr 4; Kirsti Horn 15.1 2021 (PDF, 18 MB) … traditionella vingar monteras på traditionellt sätt av kvarnbyggmästare Karlsson på Västergård kvarn i Tennäs, Pargas. Text och foto: Kirsti Horn.

Tilläggsinformation:

  • Peter Karlsson, peterkarlsson@aland.net
  • Kirsti Horn, kirsti.horn@sustainableheritage.eu