Loading...
Menu

Referenser, bibliography

Home / Gamla väderkvarnar / Referenser, bibliography

Auvo Hirsjärvi, Rex Wailes. Finnish Mills, Part I: Watermills, Part II Mamsel or Smock mills, Part III Hollow Post Mills and Part IV: Post Mills. The Newcomen Society, 1968–73.

Toivo Vuorela. Suomen kansankulttuurin kartasto 1 — Atlas of Finnish Folk Culture SKS 1976, ISBN 951-717-099-8, ISSN 0355-1768, Old map of windmills.

Toivo Vuorela. Suomalainen kansankulttuuri 1975. ISBN 951-0-07190, 951-0-07190-9.

Toivo Vuorela: Etelä-Pohjanmaan kansanrakennukset 1949.

Timo Jokelainen. Lakeuden tuulimyllyt. Oulun Yliopiston julkaisu C65, ISBN 951-42-4981-X.

Historiallinen maatalous; Helsingin yliopisto. http://www.helsinki.fi/kansatiede/histmaatalous/maanjaot/voimakoneet.htm

http://museovirastorestauroi.nba.fi/muut-kohteet/tuulimyllyt

Eriksnäsin tuulimyylyn restaurointisuunnitelma. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009. https://www.theseus.fi/handle/10024/5031

Website of the International Molinological Society (TIMS) — active since 1965, and the only organization dedicated to mills at a worldwide scale.