Loading...
Menu

Gamla väderkvarnar i Finland

Home / Gamla väderkvarnar i Finland

Tekniken att mala säd till mjöl genom att utnyttja vindkraft till att svänga en rund sten mot en annan avstod man ifrån för länge sedan, men det geniala maskineriet fascinerar fortfarande på samma sätt som t.ex. gamla bilar eller motorer. Speciellt med väderkvarnarna är att deras maskiner är gjorda för hand av trä och att det knappast finns två likadana. Välkommen att forska och komplettera nedanstående förteckning över historiska väderkvarnar i Finland!

Bakgrundsinformation

Man anser att det kanske funnits hela 20 000 väderkvarnar i Finland i slutet av 1800-talet. När sedan ång- och elkraften ersatte vindkraften för över 100 år sedan lämnade man väderkvarnarna oanvända och mycket snabbt sjönk deras antal så att bara 556 stycken fanns kvar efter andra världskriget (förutom väderkvarnarna på Åland). I nedanstående förteckning från år 2014 finns det endast 350 kvar. På Åland finns det dessutom ca 200 kvarnar bevarade till dags datum.

Karta och rapporten som publicerades under sommaren 2015

Kartan över alla historiska väderkvarnar i vårt land visar att de förekommer mest i sydvästra Finland och Österbotten. Det är naturligt att de flesta av dem byggdes på orter som saknar vattenkraft. Ämnet beskrivs i mera detalj i den engelskspråkiga publikationen Windmills in Estonia, Finland and Sweden — Sustainable Heritage Report No. 7 (PDF).

Väderkvarnstyper och deras spridning i Finland

Det finns tre typer av väderkvarnar i Finland: Exemplen på fotona är från Nystad och Närpes. Stubbkvarnen är den äldsta typen, holländaren den nyaste i utvecklingen. Kartorna visar de olika väderkvarnstypernas spridning enligt dagens (2014) uppgifter.

Holländare, Nystad.
Holkkvarn i Nystad.
Stubbkvarn i Närpes.

Väderkvarnarnas kulturhistoriska värde

Väderkvarnarnas kulturhistoriska värde baserar sig på flera aspekter. Först och främst måste man konstatera att det finns relativt få byggnader i Finland som är över 100 år gamla. Väderkvarnarna representerar samtidigt utvecklingen inom jordbruk, byggnadskultur och industri. Timmermannens, smedens och snickarens hantverk förenas på ett genialiskt sätt i dessa byggnader. Det finns knappt två likadana väderkvarnar för de byggdes främst med lokala krafter för varierande behov och vanligen utan modellritningar.

Även väderkvarnarnas miljövärde i landskapet är viktigt. De speciellt formade byggnaderna på vindsvepta fält, backar och stränder är viktiga element i våra kulturlandskap. Således är varje gammal väderkvarn värd att bevaras. Projektet stöds av Museiverket och Myllyliitto ry.

Hur kan du delta i forskningen av väderkvarnar i Finland?

Förfrågning till alla som är intresserade eller vet något om väderkvarnar på sin hemort: Om du är ägare till en väderkvarn eller känner till en kvarn, kontrollera att den finns med i förteckningen samt att dess uppgifter är korrekta. Om det finns en historik eller historier om kvarnen kan de, eller linkar till dem, skickas till nedanstående adress. Även fotografier försedda med väderkvarnens och fotografens namn samt uppmätningsritningar är välkommen information. Allmänna copyright regler följs om du tillåter att dina bilder eller din text publiceras på internet.

Materialet är meningen att samlas i en databas över Finlands väderkvarnar och användas som utgångspunkt för en publikation om samma ämne. Om du hittar fel eller brister i nedanstående tabell, var vänlig, sänd din feedback tillsammans med dina kontaktuppgifter. Tack för hjälpen och intresset!

Kirsti Horn, Arkitekt, AA Dipl., e-post kirsti.horn (at) gmail.com.

Förteckningar över finska väderkvarnar (sammandrag och komplett förteckning över Gamla väderkvarnar i Finland 2014)

Nedan publiceras förteckningar över alla väderkvarnar som är kända idag. Meningen är att be allmänheten hjälpa med kartläggningen för att kunna kontrollera deras antal, hemort och kondition genom denna lista. Tillsvidare är kvarnarna delade i tre konditionsklasser:

  • A. bra (maskineri och byggnadens mantel hela)
  • B. fasaden hel (t.ex. endast manteln och/eller vingarna hela)
  • C. dålig (t.ex. vingarna saknas och maskineri, bärande konstruktion eller mantel skadad)

Väderkvarnstermer på engelska, estniska, finska och svenska

Ordlistan är plockad ur både litteratur och artiklar på internet. Trots att den är begränsad torde den vara till hjälp för dem som önskar studera ämnet vidare på dessa språk.

Estniska Finska Svenska
typ av väderkvarn, mylly tyyppi, type of mill
postmill pukktuulik jalkamylly, varvasmylly stubbkvarn, stolpkvarn, fotkvarn
hollow post mill harakkamylly holkkvarn
smock mill, Dutch mill Hollandi tuulik mamsellimylly hättkvarn, holländare
maskineri, koneisto, machinery
sails, sweeps tiivad siivet vingar
sail bar siiven varsi kvarnarmar
wing stock, sail stock, middling, main spar tiiva ige, ike siiven apuvarsi hjälparm
wind shaft võll, võlv siipiakseli, siipitukki gångås, drivaxel
bearing laakeri lager
journal, neck kaela, tits siipiakselin kaula axelns hals
poll end, canister (cast iron) siipiakselin etupää kvarnhuvud, storände
tail end siipiakselin takapää lillände: axelns bakända
brake wheel suurratas suuri hammasratas / hammaspyörä kronhjul, storhjul
cog hammas hammas kugg
spokes ardam rattaan puolat ekrar
brake pidur jarru broms, pass, trög
wallower värkel lyhty, trälli trellan, drevet, lyktan
upright shaft pystyakseli, tantari, mäntä kvarnaxel
spindle pill, harkpill, argiraud neularauta, väkirauta trellnål, spindel
apparater för malning, jauhamislaite, grinding apparatus
hopper (vilja)kolu, korv suppilo, tuutti tratt för korn
trough king, küna porsas, ruuhi, karistin ränna
millstones: runner stone, bedstone veskikivid: kivitörs, kivikrants myllynkivet: päällyskivi, aluskivi kvarnstenar: löparen, liggaren
stone casing, stone furniture kiviraam kivilaatikko, kahna mjölkar: låda kring, kvarnstenarna
meal spout jauhotorvi rör för mjöl
meal bin jahukirst jauholaatikko, kahmalo, jauholaari låda för mjöl?
struktur, rakenne, structure
body kere myllyaitta kvarnhuset
tail pole veskisaba, sabapuu, vehmer häntäpuu vindhäst, kvarnhäst
breast beam, weather beam siipiakselin etupäätä kannattava palkki
tail beam siipiakselin takapäätä kannattava palkki
porch, balcony kuisti bro
post sammas, emapuu, post tukki, tammi stubbe, stolpe
hollow post pystypatsas
crown tree pöörpakk, söömer, ematala niskahirsi hjärtstocken
trestle raampakud jalka fot
ladder trepp tikkaat / portaat stege / trappa
floor, deck lava silta, lattia brogolv
kelkkaset brostockar
collar (or bearing) above the sub-structure that carries the body kääntölaakeri sadel
cap müts hattu hätta

Tack

Tack till följande amanuenser och forskare på landskapsmuseerna som samlat förteckningar över väderkvarnar i var sin del av landet. Tabellerna över kvarnar är en sammanställning av denna information:

Referenser

Auvo Hirsjärvi, Rex Wailes. Finnish Mills, Part I: Watermills, Part II Mamsel or Smock mills, Part III Hollow Post Mills and Part IV: Post Mills. The Newcomen Society, 1968–73.

Toivo Vuorela. Suomen kansankulttuurin kartasto 1 — Atlas of Finnish Folk Culture SKS 1976, ISBN 951-717-099-8, ISSN 0355-1768, Old map of windmills.

Toivo Vuorela. Suomalainen kansankulttuuri 1975. ISBN 951-0-07190, 951-0-07190-9.

Toivo Vuorela: Etelä-Pohjanmaan kansanrakennukset 1949.

Timo Jokelainen. Lakeuden tuulimyllyt. Oulun Yliopiston julkaisu C65, ISBN 951-42-4981-X.

Historiallinen maatalous; Helsingin yliopisto. http://www.helsinki.fi/kansatiede/histmaatalous/maanjaot/voimakoneet.htm

http://museovirastorestauroi.nba.fi/muut-kohteet/tuulimyllyt

Eriksnäsin tuulimyylyn restaurointisuunnitelma. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009. https://www.theseus.fi/handle/10024/5031

Website of the International Molinological Society (TIMS) — active since 1965, and the only organization dedicated to mills at a worldwide scale.