Loading...
Menu

Gamla väderkvarnar i Finland

Home / Gamla väderkvarnar i Finland

Finska väderkvarnar bildar, tillsammans med väderkvarnarna på de nordliga öarna i Östersjön, en unik grupp bland alla världens väderkvarnar. Varje gammal kvarn är värd att bevaras som en del av maskinteknikens, jordbrukets och arkitekturens historia. Speciellt med de finska väderkvarnarna är att de är alla byggda i trä, inklusive maskineriet, och att det knappast finns två likadana. Det finns dock en klar regional variation inom de tre typerna, dvs. stubb-, holk- och hättkvarnarna. Enligt forskningsresultat av år 2019 finns det över 700 bevarade väderkvarnar i landet.

Väderkvarnstyper i Finland

Holländare, Nystad.
Holkkvarn i Nystad.
Stubbkvarn i Närpes.

Väderkvarnarnas kulturhistoriska värde

Väderkvarnarnas kulturhistoriska värde baserar sig på flera aspekter. Först och främst måste man konstatera att det finns relativt få byggnader i Finland som är över 100 år gamla. Väderkvarnarna representerar samtidigt utvecklingen inom jordbruk, byggnadskultur och industri. Timmermannens, smedens och snickarens hantverk förenas på ett genialiskt sätt i dessa byggnader. Det finns knappt två likadana väderkvarnar för de byggdes främst med lokala krafter för varierande behov och vanligen utan modellritningar.

Även väderkvarnarnas miljövärde i landskapet är viktigt. De speciellt formade byggnaderna på vindsvepta fält, backar och stränder är viktiga element i våra kulturlandskap. Således är varje gammal väderkvarn värd att bevaras. Projektet stöds av Museiverket och Myllyliitto ry.

Väderkvarnstermer på engelska, estniska, finska och svenska

Ordlistan är plockad ur både litteratur och artiklar på internet. Trots att den är begränsad torde den vara till hjälp för dem som önskar studera ämnet vidare på dessa språk.

Estniska Finska Svenska
typ av väderkvarn, mylly tyyppi, type of mill
postmill pukktuulik jalkamylly, varvasmylly stubbkvarn, stolpkvarn, fotkvarn
hollow post mill harakkamylly holkkvarn
smock mill, Dutch mill Hollandi tuulik mamsellimylly hättkvarn, holländare
maskineri, koneisto, machinery
sails, sweeps tiivad siivet vingar
sail bar siiven varsi kvarnarmar
wing stock, sail stock, middling, main spar tiiva ige, ike siiven apuvarsi hjälparm
wind shaft võll, võlv siipiakseli, siipitukki gångås, drivaxel
bearing laakeri lager
journal, neck kaela, tits siipiakselin kaula axelns hals
poll end, canister (cast iron) siipiakselin etupää kvarnhuvud, storände
tail end siipiakselin takapää lillände: axelns bakända
brake wheel suurratas suuri hammasratas / hammaspyörä kronhjul, storhjul
cog hammas hammas kugg
spokes ardam rattaan puolat ekrar
brake pidur jarru broms, pass, trög
wallower värkel lyhty, trälli trellan, drevet, lyktan
upright shaft pystyakseli, tantari, mäntä kvarnaxel
spindle pill, harkpill, argiraud neularauta, väkirauta trellnål, spindel
apparater för malning, jauhamislaite, grinding apparatus
hopper (vilja)kolu, korv suppilo, tuutti tratt för korn
trough king, küna porsas, ruuhi, karistin ränna
millstones: runner stone, bedstone veskikivid: kivitörs, kivikrants myllynkivet: päällyskivi, aluskivi kvarnstenar: löparen, liggaren
stone casing, stone furniture kiviraam kivilaatikko, kahna mjölkar: låda kring, kvarnstenarna
meal spout jauhotorvi rör för mjöl
meal bin jahukirst jauholaatikko, kahmalo, jauholaari låda för mjöl?
struktur, rakenne, structure
body kere myllyaitta kvarnhuset
tail pole veskisaba, sabapuu, vehmer häntäpuu vindhäst, kvarnhäst
breast beam, weather beam siipiakselin etupäätä kannattava palkki
tail beam siipiakselin takapäätä kannattava palkki
porch, balcony kuisti bro
post sammas, emapuu, post tukki, tammi stubbe, stolpe
hollow post pystypatsas
crown tree pöörpakk, söömer, ematala niskahirsi hjärtstocken
trestle raampakud jalka fot
ladder trepp tikkaat / portaat stege / trappa
floor, deck lava silta, lattia brogolv
kelkkaset brostockar
collar (or bearing) above the sub-structure that carries the body kääntölaakeri sadel
cap müts hattu hätta

Referenser

Auvo Hirsjärvi, Rex Wailes. Finnish Mills, Part I: Watermills, Part II Mamsel or Smock mills, Part III Hollow Post Mills and Part IV: Post Mills. The Newcomen Society, 1968–73.

Toivo Vuorela. Suomen kansankulttuurin kartasto 1 — Atlas of Finnish Folk Culture SKS 1976, ISBN 951-717-099-8, ISSN 0355-1768, Old map of windmills.

Toivo Vuorela. Suomalainen kansankulttuuri 1975. ISBN 951-0-07190, 951-0-07190-9.

Toivo Vuorela: Etelä-Pohjanmaan kansanrakennukset 1949.

Timo Jokelainen. Lakeuden tuulimyllyt. Oulun Yliopiston julkaisu C65, ISBN 951-42-4981-X.

Historiallinen maatalous; Helsingin yliopisto. http://www.helsinki.fi/kansatiede/histmaatalous/maanjaot/voimakoneet.htm

http://museovirastorestauroi.nba.fi/muut-kohteet/tuulimyllyt

Eriksnäsin tuulimyylyn restaurointisuunnitelma. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009. https://www.theseus.fi/handle/10024/5031

Website of the International Molinological Society (TIMS) — active since 1965, and the only organization dedicated to mills at a worldwide scale.