Loading...
Menu

Svenska folkskolans vänner: SFV-Magasinet Januari 2015

Home / Press / Svenska folkskolans vänner: SFV-Magasinet Januari 2015

Lofets nya tak spikas fast med handsmidda spikar på Novias Campus i Ekenäs – projektbaserat lärande i historik skolmiljö. På Yrkeshögskolan Novias campus i Ekenäs utbildas idag agrologer, byggnadsingenjörer, byggmästare, hortonomer, tradenomer (informationsbehandling), miljöplanerare och skogsbruksingenjörer. Novia Raseborg har även en engelskspråkig utbildning till miljöplanerare (Sustainable Coastal Management) samt en högre YH utbildning inom naturresursförvaltning (Natural Resource Management). Text Heidi Barman­Geust; Foton Västra Nylands landskapsmuseum och Kirsti Horn (pärmfoto).

SFV-Magasinet, januari 2015, sida 34–36

Utgivare Svenska folkskolans vänner (www.sfv.fi),
kulturtidskri utkommer 4 gånger år 2015.